Cung cấp tư vật tư thiết bị ngành nước cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An

Tên đối tác

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An

Phạm vi công việc

Cung cấp vật tư ngành nước thường xuyên

Loại hình dự án

Thương Mại

Chủng loại

Ống nhưa

Vị trí

250, Hùng Vương, Phường 4, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam

Thời gian

Từ 2018 đến nay


 
0987.992.697