Cung cấp tư vật tư thiết bị ngành nước cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

Tên đối tác

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

Phạm vi công việc

Cung cấp vật tư ngành nước thường xuyên

Loại hình dự án

Thương Mại

Chủng loại

Ống nhưa, ống thép, bích thép, đầu nối bích, van, đồng hồ, hộp đồng hồ, hóa chất

Vị trí

Số 489, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Thời gian

Từ 2018 đến nay


 
0987.992.697