Cung cấp tư vật tư thiết bị ngành nước cho Nhà máy nước Nhị Thành

Tên đối tác

Nhà máy nước Nhị Thành

Phạm vi công việc

Cung cấp vật tư thiết bị công nghệ và vật tư thường xuyên

Loại hình dự án

Thương Mại

Chủng loại

Ống nhưa, ống thép, bích thép, đầu nối bích, van, đồng hồ, hộp đồng hồ

Vị trí

Ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Thời gian

Từ 2018 đến nay

 

 
0987.992.697