Mạng cấp 2 Lạng Giang


Chi tiết công trình: 

Tên công trình

Phát triển mạng lưới cấp nước huyện Lạng Giang

Phạm vi công việc

14 xã của huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Loại hình dự án

Lắp đặt tuyến ống truyền tải và dịch vụ

Vị trí công trình

14 xã : - Hương Sơn, Tân Thịnh, Quang Thịnh, Phi Mô, Mỹ Thái, Xuân Hương, Xương Lâm, Tân Hưng,

Thái Đào,  Xã Đại Lâm, Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng, Đào Mỹ, Tiên Lục

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP Bắc Giang

Quy mô

29.500 m3/ngđ

Năm xây dựng

2019

 

 
0987.992.697