NHÀ MÁY NƯỚC VẠN NIÊN

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Tên công trình

NHÀ MÁY NƯỚC VẠN NIÊN

Phạm vi công việc

Trạm bơm cấp 1, - Nhà điều hành, nhà hóa chất, tram bơm cấp 2 - Khu xử lý nước sạch: Bể lắng Lamen, Bể lọc than hoạt tính sinh học, Bể lọc cát, Bể chứa 40.000m3 tại khu xử lý - Khu xử lý bùn - Hạng mục phụ trợ - Đường ống công nghệ, Hệ thống điện, Hệ thống truyền trải, phân phối trên mạng lưới

Loại hình dự án

Liên danh

Vị trí công trình

Đường Huyền Chân Công Chúa, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế

Quy mô

120.000M3/NGÀY

Năm xây dựng

2021

 

 

0987.992.697