Thành tích

Ngày 11/02/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TNG đã chính thức được Bộ Xây Dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 1 do Cục quản lý hoạt động xây dựng ban hành..

Ngay từ khi thành lập, công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TNG đã xác định mục tiêu phát triển bền vững nhằm đem đến những giá trị lớn lao về mặt an sinh xã hội sau những công trình chất lượng nhất. Minh chứng cho mục tiêu đó là hàng loạt những công trình xây dựng và lắp đặt lớn được hoàn thành trong trong giai đoạn 2018-2019 như: Nhà máy nước DNP Bắc Giang, Nhà máy nước Nhị Thành Long An, hoàn thiện công nghệ khoan ngầm dẫn hướng qua sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây và đặc biệt là công trình khoan ngầm dẫn hướng ống D900 qua sông Hàn, Đà Nẵng.

Đạt được chứng chỉ quan trọng này thể hiện sự cải tiến năng lực không ngừng để đáp ứng với các công trình có công nghệ cao và tiên tiến của công ty TNG. Bên cạnh đó còn là động lực giúp giải quyết các rủi ro, đảm bảo hệ thống quản lý của công ty phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn xây dựng áp dụng.

0987.992.697