Trạm tăng áp Chợ Gạo


Chi tiết công trình 

Tên công trình

Thi công xây dựng công trình trạm tăng áp Chợ Gạo – tỉnh Tiền Giang

Phạm vi công việc

Cung cấp vật tư thép, bê tông thương phẩm và hỗ trợ tài chính

Loại hình dự án

Cung cấp vật tư cho gói thầu xây dựng

Vị trí công trình

Thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm

Quy mô

Công suất 90.000 m3/ngđ

Năm xây dựng

2017

 

 
0204 6531 555