Cung cấp tư vật tư thiết bị ngành nước cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận

Tên đối tác

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận

Phạm vi công việc

Cung cấp vật tư ngành nước thường xuyên

Loại hình dự án

Thương Mại

Chủng loại

Ống nhưa, ống thép, bích thép, đầu nối bích, van, đồng hồ, hộp đồng hồ, hóa chất

Vị trí

137 Lê Hồng Phong, KP2, P. Phú Trinh, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Thời gian

Từ 2018 đến nay


 
0987.992.697